Анонси випусків

- Анонс найближчих випусків

Каталог поштових марок України (1918-2011)

Каталог поштових марок України (1918-2011) Каталог поштових марок України (1918-2011)

Це видання каталогу поштових марок України містить опис всіх державних марок, які випускались впродовж 1918 - 2011 рр. у маркованих аркушах та блоках. Каталог об'єднує описи випусків Української Народної Республіки та Української Соціалістичної Радянської Республіки, а також сучасні марки і блоки пошти України.

Каталог адресований філателістам та широкому загалу читачів, яких цікавлять марки пошти України. В основу каталогу покладено розробку філателістичного матеріалу з власних колекцій авторів, а також з публікацій в спеціалізованій літературі.

Опис марок, блоків та спеціальних малих аркушів подається в хронологічній послідовності випуску знаків поштової оплати в оббіг. Місце серії в каталозі визначається за датою введення в оббіг тієї з її марок, що вийшла першою з поміж усіх інших у цій серії.

Перед назвою подається офіційна дата випуску в оббіг. Серія, що складається з марок, які різняться за датами введення в оббіг подаються з конкретними датами окремо для кожної марки в серії. Після назви зазначені спосіб друку, вид і особливості паперу, вживаного для друкування відповідного поштового випуску; вид і розмір перфорації; кількість марок в аркуші.

При наявності особливостей розміщення марок в аркуші (зчіпки, наявність купонів) повідомляється і зазначається в опису марок. Подаються розміри блоків та спеціальних малих аркушів. Далі подано тираж відповідного поштового випуску. Опис марки чи блоку складається з порядкового числа, номіналу з зазначенням грошової одиниці та кольору. Кольори марок що сприймаються при звичайному освітленні, подаються за каталогом "Michel". При наявності на малюнку більше трьох кольорів, вживається термін "багатоколірна". Для позначення різновидів марок і блоків використовуються малі та великі літери українського алфавіту.

Для розуміння специфіки відмінностей у знаках поштової оплати подані роз'яснення , що собою становлять ті чи інші видозміни. Різновид — екземпляр марки, який відрізняється від передбаченого зразка чи більшості марок у аркуші (а також від всього накладу), але не є браком. Різновид може появитися:

а) в результаті відмінностей у папері та малюнку марки;
б) в відтінку кольору (при зупинці машин, друкуванню частин накладу з великими перервами);
в) в перфорації (наприклад, при використанні різних перфораційних агрегатів або пластин);
д) в стані клею (наприклад сухий клей, білий, люмінесцентний або жовтий);
е) в тлі марки.

Різновиди марок, що відрізняються від основного випуску марок по розміру, деталях малюнку, сортам паперу, перфорації - позначені великими літерами українського алфавіту. Різновидам марок, що відрізняються від основноговипуску відтінками кольору та іншими дрібними деталями присвоєно індекс малою літерою українського алфавіту.

Порядковий номер марки у аркуші — це номер марки якщо рахувати від лівої верхньої марки до правої нижньої по рядах. Так, наприклад, 9-а марка у аркуші 9x10 - остання марка першого ряду, а у аркуші 4x4 - перша марка третього ряду.

На завершення опису подані ціни у гривнях. Зазначено їх: на неуживані марки, блоки та спеціальні малі аркуші (перше число); на погашені примірники (друге число); на КПД (третє число). На момент друкування каталогу курс гривні Національного Банку України становив (1$ = 8.00 грн.)