Анонси випусків

- Анонс найближчих випусків

Як стати членом товариства

Членство в АсФУ є добровільним і відкритим. Індивідуальними членами АсФУ можуть бути фізичні особи (громадяни України, громадяни (піддані) інших держав та особи без громадянства), які досягли чотирнадцяти років за законодавством України та які поділяють мету діяльності АсФУ, дотримуються статуту Асоціації, сприяють її діяльності та сплачують обов’язкові членські внески.

Фізична особа, яка має намір стати індивідуальним членом, звертається до голови місцевого осередку АсФУ з усною або письмовою заявою про вступ до АсФУ, повідомляючи при цьому щодо себе:

а) прізвище, ім’я, по батькові;
б) день, місяць, рік народження;
в) місце (адреса) проживання (перебування);
г) відомості щодо громадянства.

Письмова заява датується та підписується заявником. У такій заяві також вказується, що заявник ознайомився зі статутом АсФУ і буде його дотримуватися, поділяє мету Асоціації та зобов’язується сплачувати обов’язкові членські внески. Усну заяву такого ж змісту заслуховує відповідне правління чи голова місцевого осередку АсФУ.

Юридична особа, яка має намір стати колективним членом АсФУ, подає через місцевий осередок АсФУ засвідчену копію рішення (або витяг з рішення) свого уповноваженого органу про вступ до АсФУ. В рішенні зазначаються:

а) найменування, місце знаходження, ідентифікаційний код юридичної особи;
б) прохання щодо прийняття юридичної особи до АсФУ як колективного члена;
в) відомості про орган (особу), що згідно зі статутом юридичної особи діє без довіреності від її імені;
г) прізвище, ім’я по батькові керівника юридичної особи;
ґ) дата подання заяви, засвідчений печаткою підпис керівника юридичної особи.

У рішенні про вступ до АсФУ може бути описано діяльність юридичної особи в галузях філателії. В рішенні мають бути зобов’язання щодо сприяння діяльності АсФУ та сплати обов’язкових членських внесків.

Розгляд заяв про вступ до АсФУ та прийняття в члени АсФУ здійснює правління АсФУ (щодо колективних членів) чи правління осередку АсФУ (щодо індивідуальних членів) на найближчому, з часу надходження заяви, засіданні. У прийнятті до АсФУ особі може бути відмовлено, якщо заявник або подана ним заява не відповідає вимогам. Може бути встановлений строк для усунення виявлених недоліків та повторно розглянути зроблену (подану) після усунення недоліків заяву.

Членство в АсФУ засвідчує квиток члена АсФУ (членський квиток).

Квиток члена АсФУ