Анонси випусків

- Анонс найближчих випусків

Розділ VI. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ АсФУ. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

83.Асоціація та її місцеві осередки, якщо вони зареєстровані як юридичні особи, можуть мати найманих працівників.
Наймані працівники, що перебувають у трудових відносинах з АсФУ чи з її осередком на підставі трудового договору (трудового контракту), становлять трудовий колектив АсФУ чи відповідного осередку. Інтереси найманих працівників в АсФУ чи у місцевому осередкові представляє профспілковий комітет чи інший уповноважений на представництво орган або особа. Профспілковий комітет чи інший уповноважений на представництво орган або особа здійснюють контроль за дотриманням прав найманих працівників, пенсіонерів, що до виходу на пенсію працювали в АсФУ чи в її місцевому осередкові, згідно з умовами колективного договору чи іншого документа.

84.Наймані працівники мають права та гарантії, передбачені законодавством.
АсФУ та її місцеві осередки не можуть у відносинах з найманими працівниками встановлювати умови, що погіршують їх становище порівняно з визначеними законодавством умовами.
Наймані працівники мають, але не обмежено, право:
(а) на оплату праці;
(б) на відпочинок, включаючи право на обмеження робочого дня, робочого тижня, на щорічні оплачувані відпустки;
(в) на здорові та безпечні умови праці;
(г) на об'єднання в професійні спілки та на вирішення колективних трудових конфліктів у встановленому законом порядку;
(ґ) на участь в управлінні Асоціацією чи її місцевим осередком способом та у формах, встановлених за домовленістю з уповноваженим Асоціацією згідно з цим статутом органом;
(д) на матеріальне забезпечення, зокрема в порядку соціального страхування, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності;
(е) через організаційні форми діяльності трудового колективу затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку в АсФУ чи в місцевому осередкові Асоціації;
(є) визначати умови надання уповноваженим органом АсФУ чи її місцевого осередку профспілковому чи іншому уповноваженому на представництво органу чи особі обладнаного приміщення в користування;
(ж) звертатися до суду для вирішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади, крім випадків, передбачених законодавством.

85.Трудові та соціально-економічні відносини між трудовим колективом та уповноваженим органом АсФУ чи її місцевого осередку регулюються колективним договором чи іншим документом, що укладається у випадку та в порядку, визначеному законодавством.
При цьому АсФУ чи її місцевий осередок згідно з законом вирішує питання поліпшення умов праці, гарантій страхування, забезпечення професійного зростання найманих працівників, забезпечення пенсіонерів, які працювали до виходу на пенсію в АсФУ чи в її місцевому осередкові, путівками в оздоровчі заклади, забезпечення сприятливих умов праці для жінок та неповнолітніх.