Анонси випусків

- Анонс найближчих випусків

Розділ І. ВСТУПНІ ПРИПИСИ

1. ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ФІЛАТЕЛІСТІВ УКРАЇНИ» (надалі в цьому статуті ще – АсФУ, Асоціація) є всеукраїнським об’єднанням громадян культурно-просвітницького та збирацького спрямування, створеним згідно з Законом України «Про об’єднання громадян», що на добровільних засадах об’єднує збирачів (колекціонерів) та прихильників поштових та інших марок, документів та інших речей матеріальної поштової та суміжних культур.  

2. Офіційними назвами АсФУ є:
повна назва – ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ФІЛАТЕЛІСТІВ УКРАЇНИ»;
скорочена назва – «АсФУ».

3. АсФУ є неприбутковою громадською організацією, діяльність якої поширюється на територію всієї України і яка має місцеві осередки у більшості областей України, Автономній Республіці Крим (надалі – АРК), містах Києві та Севастополі. 

4. Правовою основою діяльності АсФУ є Конституція України та чинне законодавство України, статут АсФУ та інші документи, що приймаються АсФУ в межах її статутних повноважень та є обов’язковими для всіх її членів. 

5. Для здійснення видів, мети та завдань діяльності, визначених цим статутом, відповідно до свого правового статусу, АсФУ користується всіма правами, встановленими або не забороненими чинним законодавством України і є вільною у виборі напрямків своєї статутної діяльності.  
АсФУ визнає цілі та завдання міжнародного філателістичного руху, спрямовані на: ● розвиток філателії у всіх її спеціальних галузях; ● зміцнення дружніх зв’язків та співпраці між збирачами (колекціонерами); ● підтримування заходів з розвитку філателії; ● утвердження загальнолюдських цінностей як засад філателістичного руху.

6. Місцем знаходження АсФУ є: Україна, місто Київ, _ _ _ _ _ _ _ _ _.