Анонси випусків

- Анонс найближчих випусків

Каталог спеціальних та календарних художніх штемпелів пошти України 2011 р. Автор-укладач Галанзовський Л.О.

Каталог спеціальних та календарних художніх штемпелів пошти України 2011 р. Автор-укладач Галанзовський Л.О. Каталог спеціальних та календарних художніх штемпелів пошти України 2011 р. Автор-укладач Галанзовський Л.О.

Каталог спеціальних та календарних художніх штемпелів пошти України за 2011 р. є продовженням аналогічного каталогу 1992-2010 рр. Штемпелі подано в хронологічному порядку відповідно до дати застосування, їх нумерація в межах 2011 року.

 

Провізорні випуски України 1992-1999 рр. Каталог довідник

Провізорні випуски України 1992-1999 рр. Каталог довідник Провізорні випуски України 1992-1999 рр. Каталог довідник

Цей каталог-довідник є самостійним виданням, в якому систематизована частина провізорних випусків України, що перебували в поштовому обігу в період з 1992 по 1999 роки. Вся інформація базується на перших двох книгах автора за цією темою.

У каталозі-довіднику подано опис тільки частини провізорів України - поштові або непоштові марки СРСР, використовувані за номінальною вартістю або з умовною переоцінкою номіналу; поштові або не поштові марки України з умовною переоцінкою номіналу; провізорні марки;

 

Поштові марки України. 1918-2011. Видання друге. За редакцією Я.П. Мулика

Поштові марки України. 1918-2011. Видання друге. За редакцією Я.П. Мулика Поштові марки України. 1918-2011. Видання друге. За редакцією Я.П. Мулика

В каталог поштових марок України подано опис усіх державних марок, що випускалися в обіг впродовж 1918-2011 рр. у маркових аркушах та блоках.

Він є довідковим посібником для філателістів та широкого кола читачів, які цікавляться випуска-ками пошти України.

Описи марок і блоків викладено в хронологічній послідовності виходу в обіг, за винятком деяких випусків, що належать функціонально чи тематично до однієї серії. В такому разі інформація про них подається в каталозі у місці, що належить тій марці, яка вийшла в обіг найраніше від інших з цієї серії.

 

Каталог спеціальних та календарних художніх штемпелів пошти України 1992-2010. Автор-укладач: Галанзовський Л.О.

Каталог спеціальних та календарних художніх штемпелів пошти України 1992-2010 Каталог спеціальних та календарних художніх штемпелів пошти України 1992-2010

Серед філателістичної громадськості давно назріла думка про підготовку узагальненого довідника спеціальних та календарних художніх штемпелів пошти України. З кожним роком їх кількість і різноманітність збільшується, що на превеликий жаль має і негативні наслідки, це підробки і фальшивки, про що неодноразово повідомлялося у філателістичній пресі.

Метою підготовки даного каталогу є систематизація за спільною нумерацією всіх штемпелів для спецпогашення, які використовувала пошта України з 1.03.1992 року, тобто з дня виходу в обіг українських марок після проголошення Незалежності України.

 

Каталог поштових марок MICHEL

Каталог поштових марок MICHEL Каталог поштових марок MICHEL

Каталог Michel - найбільший і найвідоміший каталог поштових марок в Європі.

Каталог Michel став важливим довідником по філателії, даючи відомості, які відсутні в англомовному каталозі Скотт (SCOTT). На відміну від Скотта, Michel не перевидає повний комплект каталогів щороку, натомість оновлює лише кілька томів.

 

Спеціальний каталог Закарпатська Україна

Спеціальний каталог Закарпатська Україна Спеціальний каталог Закарпатська Україна

Ідея напасання цього каталога нарадилася з трьох причин. По-перше, регулярні каталоги на тему марок Східної Європи у зв'язку з обмеженістю свого обсяну не могли і не можуть подавати глибших інформацій про типи марок, фальшивки, франкатури та інші важливі аспекти спеціалізованого колекціонування. По-друге, в наш час всезагального удосконалення стають щораз рафінованішими, а тому й загрозливішими можливі фальшивки, якими намагаються наповнити філателістичний ринок. Саме тому, на мою думку, лише відкрита публікація на тему: що є справжнім, а що - фальшивим, може сприяти оздоровленню атмосфери.

 

Каталог поштових марок, конвертів та карток України (1918-2008). Divary 2009

Каталог поштових марок, конвертів та карток України (1918-2008). Divary 2009 Каталог поштових марок, конвертів та карток України (1918-2008). Divary 2009

Це видання каталогу почтових марок України містить опис всіх марок, які випускались в нашій країні впродовж 1918 - 2008 pp. у маркованих аркушах та блоках, а також конвертів та карток з стандартною та оригінальною за малюнком маркою. Опис марок, блоків, спеціальних малих аркушів, конвертів та листівок подасться в хронологічній послідовності випуску знаків поштової оплати в обіг. Місце серії в каталозі визначається за датою введення в обіг тієї з ЇЇ марок, що вийшла найраніше з поміж усіх інших у цій серії.

Перед назвою подасться офіційна дата випуску в обіг. Серія, шо складається з марок, які різняться за датами введення в обіг подаються з конкретними датами окремо для кожної марки в серії.

 

Catalogue of post stamps of Rotary

Catalogue of post stamps of Rotary Catalogue of post stamps of Rotary

Філателісти - це здебільшого дуже допитливі й педантичні інтелектуали. Однак, далеко не кожен зі збирачів поштових видань знає про РОТАРІ, а ще менше усвідомлює: яку роль це громадське об'єднання відіграє у сучасному світі! Можливо, саме через це тема РОТАРІ колекціонерами майже не досліджена. І ось - у Ваших руках КАТАЛОГ.

Поява такого спеціалізованого і професійного видання є небуденною подією. Адже тут вперше в історії філателії зібрано й підсумовано інформацію про випуск країнами усіх континентів марок ротарійської тематики.

 

Поштові марки України. 1918-2010. За редакцією Я.П. Мулика

Поштові марки України. 1918-2010. За редакцією Я.П. Мулика Поштові марки України. 1918-2010. За редакцією Я.П. Мулика

В каталог поштових марок України подано опис усіх державних марок, що випускалися в обіг з 1918 року до часу виходу цього каталогу. Він є довідковим посібником для філателістів і для широкого кола читачів, які зацікавляться випусками пошти України.

Описи марок і блоків викладено в хронологічній послідовності виходу в обіг, за винятком деяких випусків, що належать функціонально чи тематично до однієї серії. В такому разі інформація про них подається в каталозі у місці, що належить тій марці, яка вийшла в обіг найраніше від інших з цієї серії.